Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.


Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het HBO- diploma mondhygiënist.


Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM).


www.mondhygienisten.nl - www.allesoverhetgebit.nlMondhygiënistenpraktijk A.J. Westrik & M.W.F. Frühling Werkhorst 42, 7944 AV Meppel - 0522 242367