Wat te doen bij een klacht?

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau voor al onze werkzaamheden. Als u een punt van kritiek heeft dan vernemen wij dat graag zodat we daarop actie kunnen nemen.


Als de verleende zorg toch niet zoals gewenst is, dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygienisten lid van de NVM en daarmee aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij:


Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-4216189
Website NPI

Mondhygiënistenpraktijk A.J. Westrik & M.W.F. Frühling Werkhorst 42, 7944 AV Meppel - 0522 242367