Wat te doen bij een klacht?

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau voor al onze werkzaamheden. Als u een punt van kritiek heeft dan vernemen wij dat graag zodat we daarop actie kunnen nemen.


Als de verleende zorg toch niet zoals gewenst is, dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygienisten lid van de NVM en daarmee aangesloten bij de SKGE, die de klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij:


Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Website www.skge.nl

Mondhygiënistenpraktijk A.J. Westrik & M.W.F. Frühling Werkhorst 42, 7944 AV Meppel - 0522 242367